ZARZĄD
 
W związku z posiedzeniem V Walnego Zgromadzenia Członków  Polskiego Towarzystwa Melioracyjnego jakie odbyło się dnia 22 marca 2011 r zmienił się skład Zarządu i tak:

Obecny Skład Zarządu Oddziału:

1.  Zenon Siwiński    - Prezes
2.  Tadeusz Bartecki  - V Prezes
3.  Maria Kropidłowska – Skarbnik – Sekretarz
4.  Andrzej Maliński  - Członek
5.  Edward Adamus  - Członek
6.  Małgorzata  Chajdasz – Członek
7.  Wiesław Prauze  - Członek
8.  Piotr Walczak  - Członek


Skład Komisji Rewizyjnej:

1.    Krystyna Walczak  - Przewodniczący
2.    Halina Sobieraj  - Członek
3.    Janusz Dłużewski  - Członek


Zestawił: Maria Kropidłowska - Sekretarz Oddziału PTM Oddział Konin

 strona stworzona przez SKORPIONserwis