PLAN PRACY NA 2011
 

1.Wyjazd szkoleniowo – techniczny w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego człowieka, a w szczególności w zakresie ochrony wód, racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, wykorzystaniem niekonwencjonalnych , odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki wodnej mających na celu edukacje ekologiczną osób, samorządów, uczelni wyższych, szkół ponadgimnazjalnych, instytucji i firm  zainteresowanych profesjonalnie rozwiązywaniem tych problemów, jak również zaproszonych gości zagranicznych .
   Przewidywany jest w okresie od 11-20 lipca do Republiki Czeskiej i Republiki Austrii. Weźmie w nim udział 35-40 osób.

2. Promowanie na poziomie krajowym i wojewódzkim, a także powiatowym i gminnym samorządów terytorialnych regionu konińskiego, a także szkół, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji w konkursach ekologicznych

3. Zorganizowanie seminarium pokazującego dorobek Wielkopolski w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego w szczególności prezentującego najcenniejsze obszary chronione (rezerwaty, parki narodowe, parki krajobrazowe) w dolinie Warty i Noteci w Zachodniej Wielkopolsce oraz obiekty budownictwa wodnego na Noteci.
   Seminarium planowane jest w dniach od 11-16 września w Chalinie k/Sierakowa.
   Przewidujemy udział naszych członków i partnerów oraz gości ze Szwecji i z Ukrainy. Łącznie około 35 osób.

4. Organizacja odczytów i prelekcji – 2 szt.

5. Zorganizowanie warsztatów ekologicznych dla młodzieży ukraińskiej i polskiej w których udział weźmie około 100 osób.
    Termin od 20 sierpnia – 4 września. strona stworzona przez SKORPIONserwis