STRONA STARTOWA
 

Celem Towarzystwa jest rozwój wodnych melioracji, gospodarki wodnej oraz inżynierii środowiska i jego ochrona.

Posiadamy podpisane porozumienia o współpracy z:
•    Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu,
•    Winnickim Obwodowym Ośrodkiem Wszechukraińskiej Ligi Ekologicznej,
•    Departamentem Rolnictwa Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej na Ukrainie,
•    Powiatem Kolskim,
•    Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kole,

Ponadto stałymi partnerami w działalności są:
•    Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,
•    Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu,
•    Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.


 strona stworzona przez SKORPIONserwis